24/7 Bereikbaar

Bel nu: 0499 – 39 62 80

24/7 bereikbaar

Bel nu; 06 19 63 72 05

Straat/Trottoir kolk

Een straat-trottoir kolk (in de volksmond vaak ‘put’ genoemd) is een voorziening om regenwater af te voeren. Een kolk is aangesloten op een regenwater of vuilwaterriool. Veel kolken hebben een stankscherm om te voorkomen dat gassen vanuit het riool overlast of gevaar opleveren op de weg. Daarnaast hebben veel kolken een zandvang, een verdiept gedeelte waar zand en andere bezinkende delen (zoals bladeren en straatvuil) achterblijven, om te voorkomen dat het riool vervuild of zelfs verstopt raakt en daarmee de belangrijke functie van regenwaterafvoer in gevaar komt.

De weersomstandigheden in Nederland lopen zeer uiteen. Ondanks dat wij gebruikmaken van een van de beste rioleringssystemen in de wereld staat dit systeem vaak onder druk. Een grote hoeveelheid regen moet afgevoerd worden, maar ook smeltende sneeuw zou voor problemen kunnen zorgen. Doordat het regenwater of afvalwater direct moet wegstromen is het belangrijk om vuilophopingen die in de zandvang gedeeltes ontstaan te verwijderen. Een straatkolk of trottoirkolk dient men daarvoor regelmatig te reinigen en te onderhouden.

Problemen? Bel ons!

    Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op